Close

Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego. red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński

Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego. Inny i Obcy w kulturze, cz. 1, red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński, seria: „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą”, t. 2., Warszawa 2008, 244 s.. ISBN 978-83-61552-00-0.

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej „Inny i Obcy w kulturze”, zorganizowanej w dwóch częściach w lutym i w maju 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *