Close

Warszawski przewodnik literacki, red. Paweł Cieliczko

Warszawski przewodnik literacki, red. Paweł Cieliczko, Warszawa 2005.

Ze wstępu: „Warszawa jest miastem wartym poznania nie tylko jako wycieczkowy Trakt Królewski, szlak walk powstańczych i martyrologii narodu polskiego czy droga pomników i pamiątek po żydowskich współmieszkańcach, ale także jako miasto, o którym pisali najznakomitsi poeci i pisarze, o którym mówili pięknie i którego piękno w tej literaturze odnajdujemy, a przecież – czego sobie nawet nie uświadamiamy – poprzez te literackie obrazy niejednokrotnie Warszawę postrzegamy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *