Close

O Fundacji

Idea Fundacji na rzecz Badań Literackich narodziła się w 2005 roku na Zaocznych Studiach Doktoranckich Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie z inicjatywy grupy młodych literaturoznawców, miłośników literatury i jej badaczy. Nasze zainteresowanie literaturoznawstwem ma swoje źródło na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach, kilku wydziałach humanistycznych oraz w bardzo zróżnicowanych środowiskach zawodowych. W swej humanistycznej pasji nierzadko wykraczamy poza obszar literatury. Z wykształcenia historycy, filologowie, kulturoznawcy, filozofowie, socjologowie i znawcy sztuki zawodowo zajmujemy się dziennikarstwem, animacją kultury, redakcją, tłumaczeniem literatury obcej, nauczaniem i pisaniem poezji. Zjednoczyły nas cele, jakie zapisaliśmy w statucie Fundacji:
– rozwój badań literackich,
– upowszechnianie czytelnictwa,
– wspieranie przekładów literatury,
– nawiązywanie kontaktów literackich,
– rozpowszechnianie informacji literackiej,
– tworzenie pola dla dyskusji literackich.
mniej

Obszary działań
– Nauka, kultura, ekologia
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– literatura, czasopisma

Kategorie
organizacja pozarządowa
fundacja
kultura i sztuka

Aby zrealizować swoje marzenia i plany, zamierzamy m. in. wydawać ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone badaniom literackim, literaturze i kulturze; organizować konferencje naukowe dotyczące tych obszarów, promować badania literackie, literaturę i kulturę na wszelkich płaszczyznach medialnych; a także fundować stypendia i nagrody dla osób kształcących się, osób zajmujących się badaniami literackimi oraz dla literatów.

Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich młodych literaturoznawców, oraz miłośników literatury i kultury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *