Close

Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza XII/2007. Szaleństwo a literatura

Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza XII/2007. Szaleństwo a literatura, , wstęp i redakcja: Marta Piwińska, współpraca redakcyjna: Paweł Cieliczko, Agnieszka Mrozik, Magdalena Rudkowska, Warszawa 2007, 276 s., ISSN 0137-9658.
Nakład wyczerpany. Prosimy sprawdzić dostępność Rocznika w Instytucie Badań Literackich PAN Link

Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej „Szaleństwo a literatura”, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Badań Literackich w ramach cyklu „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą” (Warszawa, 9-10 lutego 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *