Close

Nasze książki

Zapraszamy do zakupu książek wydanych przez Fundację na rzecz Badań Literackich
Zainteresowanych prosimy o kontakt

Incanto. Upominki dla Inki, red. Paweł Cieliczko, Joanna Roszak, Warszawa 2009, 266 s., ISBN 978-83-923224-5-2. Koedycja z Instytutem Badań Literackich PAN.
Cena: 25,00 zł
Wielu z Autorów różnorodnych szkiców niniejszego tomu poznało Alinę Brodzką podczas Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Liczni młodzi humaniści zawdzięczają jej wsparcie a niektórzy nawet stypendia. Dal innych intelektualną przygodą stały się rozmowy podczas seminariów doktoranckich, w PANClubie, w Jej mieszkaniu… Tej garści tekstów – upominków, z których każdy został wymówiony osobnym głosem, towarzyszy chóralne dziękuję.

Karolina Felberg, „Melancholia i ekstaza”. Projekt totalny w twórczości Andrzeja Sosnowskiego, seria: „Na starcie. Prace najmłodszych badaczy”, t. 1., Warszawa 2009, 110 s., ISBN: 978-83-923224-2-8. Koedycja z Instytutem Badań Literackich PAN.
Cena: 14,00 zł

Książka Karoliny Felberg jest szczęśliwym spotkaniem młodzieńczej wrażliwości krytycznej z niezwykłą indywidualnością poetycką Andrzeja Sosnowskiego. To spotkanie pozwala Autorce, wyczulonej na wszelkie odmiany mowy, oddać sprawiedliwość totalnemu projektowi poezji, ale i zaryzykować wiele odkrywczych tez na jej temat. Szczególnie wartościowy jest zainspirowany wypowiedziami samego Poety pogląd o ekstatycznym wysłowieniu otaczającym milczenie. W ten sposób estetyka liryki postmodernistycznej ogarnia w paradoksalnym ujęciu także cechy liryki modernistycznej. Nieustannie rozwijające się dzieło Sosnowskiego pobudza do rozwoju refleksję o sobie: Karolina Felberg zanurza się w ten nurt i wzbogaca własną badawczą osobowość.
Ewa Szary-Matywiecka

Autorka, krytyczna entuzjastka postmoderny, czytelniczka Derridy. de Mana, Markowskiego. Bielik-Robson, podejmuje wyzwanie wyjątkowo trudne – uchwycić ambiwalencję (melancholia, ekstaza) poezji uważanej (słusznie!) za jedno z najwybitniejszych zjawisk artystycznych ostatnich dziesięcioleci, a zarazem wyjątkowo nieprzenikliwej dla krytyczno-literackich diagnoz czy literaturoznawczych etykiet. Karolina Felberg stara się pokazać, jak to, co niemożliwe do uzgodnienia (milczenie i słowo, forma i logorea, „pamięć siebie” i dyspersja podmiotu). jednakowoż istnieje obok siebie i składa się w kształt poezji niezwykle sugestywnej. Teoretyzuje. jak wszyscy, którzy piszą o Sosnowskim, lecz – w odróżnieniu od większości z nich – nie „pacyfikuje” jego poezji poprzez sprowadzenie jej do (np.) dekonstrukcji. Trzyma się blisko wiersza, słyszy go. Nie tylko sama zadaje mu pytania, lecz i pozwala mu mówić. Jej myślowa intensywność, połączona z wrażliwością, pozwala sporo wyjaśnić, niczego nie upraszczając.
Piotr Śliwiński

Autorka twierdzi, iż pisząc swój szkic, nie miała ambicji monograficznych. Czym zatem jest jej esej? Legendą do poezji Andrzeja Sosnowskiego rozumianej jako „ślepa mapa wzruszeń”? Sondą, diagramem przepływu, grafem? A może wycieczką, przygodą, wypadem? Życzę zatem czytelnikowi udanego „spławu”.
Paweł Cieliczko

Przy zakupie poniższych wydawnictw za pośrednictwem naszej strony – 20% zniżki!!!

Warszawski przewodnik literacki, red. Paweł Cieliczko, Warszawa 2005.
Cena regularna: 48 zł Nasza cena: 38,40zł

Ze wstępu: „Warszawa jest miastem wartym poznania nie tylko jako wycieczkowy Trakt Królewski, szlak walk powstańczych i martyrologii narodu polskiego czy droga pomników i pamiątek po żydowskich współmieszkańcach, ale także jako miasto, o którym pisali najznakomitsi poeci i pisarze, o którym mówili pięknie i którego piękno w tej literaturze odnajdujemy, a przecież – czego sobie nawet nie uświadamiamy – poprzez te literackie obrazy niejednokrotnie Warszawę postrzegamy…”

Literatura zaangażowana – koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?, red. Ewa Ziętek-Maciejczyk i Paweł Cieliczko, seria: „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą”, t. 1.
Warszawa 2006, 188 s., ISBN 83-923224-0-2.

Cena regularna: 15 zł Nasza cena: 12 zł

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej, zorganizowanej 10 i 11 czerwca 2005 r. w Pałacu Staszica w Warszawie przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.

Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego. Inny i Obcy w kulturze, cz. 1, red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński, seria: „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą”, t. 2., Warszawa 2008, 244 s.. ISBN 978-83-61552-00-0.

Cena regularna: 20 zł Nasza cena: 16 zł

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej „Inny i Obcy w kulturze”, zorganizowanej w dwóch częściach w lutym i w maju 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.

Literackie portrety Innego. Inny i Obcy w kulturze, cz. 2, red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński, seria: „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą”, t. 3., Warszawa 2008, 292 s., ISBN 978-83-61552-01-7.
Cena regularna: 25 zł Nasza cena: 20 zł

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej „Inny i Obcy w kulturze”, zorganizowanej w dwóch częściach w lutym i w maju 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.

Obcy – Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, cz. 3, red. Paweł Cieliczko i Paweł Kuciński, seria: „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą”, t. 4., Warszawa 2008, 304 s, ISBN 978-83-61552-03-1.
Cena regularna: 26 zł Nasza cena: 20, 80 zł

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej „Inny i Obcy w kulturze”, zorganizowanej w dwóch częściach w lutym i w maju 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.

Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza XII/2007. Szaleństwo a literatura, , wstęp i redakcja: Marta Piwińska, współpraca redakcyjna: Paweł Cieliczko, Agnieszka Mrozik, Magdalena Rudkowska, Warszawa 2007, 276 s., ISSN 0137-9658.
Nakład wyczerpany. Prosimy sprawdzić dostępność Rocznika w Instytucie Badań Literackich PAN Link

Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej „Szaleństwo a literatura”, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Badań Literackich w ramach cyklu „Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą” (Warszawa, 9-10 lutego 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *