Close

Literatura zaangażowana – już w sprzedaży

Książka Literatura zaangażowana – koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja, która jest owocem konferencji zorganizowanej przez Fundację na rzecz badań literackich i IBL PAN, jest już w sprzedaży. Można ją nabyć m. in. w wydawnictwie IBL, czyli na drugim piętrze Pałacu Staszica. Gorąco polecamy!

W polszczyźnie współczesnej mówimy o „zaangażowaniu w coś” i o „zaangażowaniu przez kogoś”. Pierwsze określenie wskazuje na podmiotową stronę czyichś zachowań, drugie – na oddanie się na usługi innym. W naszym życiu literackim perypetie formuły „pisarz zaangażowany” świadczą o tym, jak łatwo jest manipulować obu tymi znaczeniami. Podobnie zresztą działo się wszędzie tam, gdzie nad sztuką roztoczono partyjną kontrolę. Pewnie dlatego „pisarz zaangażowany” i „literatura zaangażowana” nie należą dzisiaj do podstawowego słownika krytyki literackiej. Samo zjawisko występuje jednak w literaturze, a jego nazwa pojawia się, sporadycznie, w krytyce literackiej. Co więcej, słowo to zachowało swe zabarwienie dodatnie.

Zdzisław Łapiński
(fragment wstępu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *